AGFrom-3D

AGFrom-3D

AGForm-3D

Projelendirme, tesviye ve ölçüm yazılımı

  • Eşsiz, düzlemsel olmayan sahalarda projelendirme kabiliyeti
  • Tekli veya çoklu bölümler halinde saha projelendirme
  • Mesafe, eğim, alan ve hacim hesapları


AGForm-3D, yüzey drenaj ve sulama verimliliğini artırmak için, kullanım kolaylığı sağlayan bir yazılımdır..AGForm-3D. gereksiz çalışma ve hat mesafelerini kısaltmak, bitkisel toprak kesintilerini en aza indirmek amaçlı, alanda bölümler oluşturarak size kolaylık sağlar. Kesitleri en uygun, tek eğimli, veya çift eğimli düzlemler halinde projelendirir, daha sonra Otomatik GPS kontrolü için dosyaları 310 sistemine aktarır. Çalışma sahasında en doğru ve en düşük maliyetli tesviyenin nasıl yapılacağını kazı dolgu miktarlarını tespit ederek hesaplar.

 


 



Ölçüm, projelendirme ve tarım alanlarının
tesviyesi hiç bu kadar kolay olmamıştır!

istediğiniz eğimleri giriniz, AGForm-3D yardımı ile sahada
3D projeler oluşturunuz. Su akışını engelleyen düşük ve
yüksek alanları tesviye ederken doğal eğimleri muhafaza
edin. Resimler, özet rapor çıktıları veya plan profil
gösterimi olarak görüntülenebilir

AGForm-3D, HiPerAG ile birlikte, size tam bir 3 Boyutlu
tesviye ölçüm sistemi sunar ve tek sabit ile kötü çevresel
ve bölgesel koşullara rağmen, hızlı ve hassas ölçümlere
olanak sağlar.


Topcon Hasas Tarım Sistemleri Paksoy Teknik Hizmetler

Topcon Hasas Tarım Sistemleri Paksoy Teknik Hizmetler

Topcon Hasas Tarım Sistemleri Paksoy Teknik Hizmetler

Topcon Hasas Tarım Sistemleri Paksoy Teknik Hizmetler

Topcon Hasas Tarım Sistemleri Paksoy Teknik Hizmetler

Topcon Hasas Tarım Sistemleri Paksoy Teknik Hizmetler